تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

نمونه سئوالات آزمون اخلاق حرفه ای در مدرسه 20 ساعت کد 91301265شناسه محصول: 509336
موجود

نمونه سئوالات آزمون اخلاق حرفه ای در مدرسه 20 ساعت کد 91301265

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

نمونه سئوالات آزمون اخلاق حرفه ای در مدرسه 20 ساعت کد 91301265

نمونه سئوالات آزمون اخلاق حرفه ای در مدرسه 20 ساعت کد 91301265

نمونه سئوالات آزمون اخلاق حرفه ای در مدرسه

کد دوره: 91301265

مدت دوره:20 ساعت

تعداد سئوالات: 56 سئوال

فرمت فایل: PDF


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حقوق شهروندی در نظام اداری - کد 99505911 - 8 ساعتشناسه محصول: 499777
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حقوق شهروندی در نظام اداری - کد 99505911 - 8 ساعت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حقوق شهروندی در نظام اداری - کد 99505911 - 8 ساعت

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حقوق شهروندی در نظام اداری - کد 99505911 - 8 ساعت

جزوه کامل  به همراه نمونه سئوالات آزمون حقوق شهروندی در نظام اداری

کد دوره: 99505911

مدت دوره: 8 ساعت

تعداد صفحات فایل ورد: 12 صفحه

تعداد صفحات فایل پی دی اف: 17 صفحه

تعداد سئوالات: 30 سئوال

فرمت فایل: PDF - WORD


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری - کد 91707373 - 16 ساعتشناسه محصول: 499369
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری - کد 91707373 - 16 ساعت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری - کد 91707373 - 16 ساعت

جزوه کامل  به همراه نمونه سئوالات آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری - کد 91707373 - 16 ساعت

جزوه کامل  به همراه نمونه سئوالات آزمون قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

کد دوره:  91707373

مدت دوره: 16  ساعت

تعداد صفحات: 36 صفحه

تعداد سئوالات: 40 عدد

فرمت فایل: PDF


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع - کد 91301329 - 12 ساعتشناسه محصول: 499168
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع - کد 91301329 - 12 ساعت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع - کد 91301329 - 12 ساعت

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع - کد 91301329 - 12 ساعت

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون طرح تکریم مردم و رضایت ارباب رجوع

کد دوره:  91301329

مدت دوره: 12ساعت

تعداد صفحات در مجموع: 258 صفحه

تعداد سئوالات 30 عدد

فرمت فایل: JPEG-PDF-WORD- Power Point


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حفاظت و بهداشت محیط زیست - کد 99505854 - 20 ساعتشناسه محصول: 499175
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حفاظت و بهداشت محیط زیست - کد 99505854 - 20 ساعت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حفاظت و بهداشت محیط زیست - کد 99505854 - 20 ساعت

جزوه کامل  به همراه نمونه سئوالات آزمون حفاظت و بهداشت محیط زیست - کد 99505854 - 20 ساعت

جزوه کامل  به همراه نمونه سئوالات آزمون حفاظت و بهداشت محیط زیست

کد دوره:  99505854

مدت دوره: 20 ساعت

تعداد صفحات: 74 صفحه

تعداد سئوالات:

فرمت فایل: JPEG


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی - کد 91400865 - 8 ساعتشناسه محصول: 498202
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی - کد 91400865 - 8 ساعت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی - کد 91400865 - 8 ساعت

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی - کد 91400865 - 8 ساعت

جزوه کامل  به همراه نمونه سئوالات آزمون مفاهیم و کلیات دولت الکترونیکی

کد دوره: 91400865

مدت دوره: 8 ساعت

تعداد صفحات: 133 صفحه

بهمراه 150 سئوال

فرمت فایل: PDF و Power Point


جزوه کامل بهمراه نمونه سئوالات آزمون منشور حقوق شهروندی - کد 99505924 - 6 ساعتشناسه محصول: 498222
موجود

جزوه کامل بهمراه نمونه سئوالات آزمون منشور حقوق شهروندی - کد 99505924 - 6 ساعت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل بهمراه نمونه سئوالات آزمون منشور حقوق شهروندی - کد 99505924 - 6 ساعت

جزوه کامل بهمراه نمونه سئوالات آزمون منشور حقوق شهروندی - کد 99505924 - 6 ساعت

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات منشور حقوق شهروندی

کد دوره:  99505924

مدت دوره: 6 ساعت

تعداد صفحات: 30 صفحه

بهمراه 190 سئوال در 18 صفحه

فرمت فایل: PDF


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی - کد 94004120 - 32 ساعتشناسه محصول: 497068
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی - کد 94004120 - 32 ساعت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی - کد 94004120 - 32 ساعت

جزوه کامل  به همراه نمونه سئوالات آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی - کد 94004120 - 32 ساعت

جزوه کامل  به همراه نمونه سئوالات آزمون برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای دانش آموزی

کد دوره: 94004120

مدت دوره: 32 ساعت

تعداد صفحات: 66 صفحه

بهمراه 210 سئوال

فرمت فایل: PDF 


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل - کد 93601814 - 18 ساعتشناسه محصول: 497005
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل - کد 93601814 - 18 ساعت

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل - کد 93601814 - 18 ساعت

جزوه کامل  به همراه نمونه سئوالات آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل  - کد 93601814 - 18 ساعت

جزوه کامل  به همراه نمونه سئوالات آزمون مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل

کد دوره: 93601814

مدت دوره: 18 ساعت

تعداد صفحات: 221 صفحه

بهمراه 140 سئوال

فرمت فایل: PDF و Power Point


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی 16 ساعت کد 93101824شناسه محصول: 496725
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی 16 ساعت کد 93101824

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی 16 ساعت کد 93101824

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی 16 ساعت کد 93101824

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی

کد دوره: 93101824

مدت دوره: 16ساعت

تعداد صفحات: 100 صفحه

تعداد سئوالات: 340 سئوال

فرمت فایل: PDF


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران 20 ساعت کد 92503071شناسه محصول: 496186
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران 20 ساعت کد 92503071

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران 20 ساعت کد 92503071

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران 20 ساعت کد 92503071

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون حکومت مهدوی و وظایف منتظران

کد دوره: 92503071

مدت دوره: 20  ساعت

تعداد صفحات: 374 صفحه

تعداد سئوالات: 310 سئوال

فرمت فایل: PDF


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه 6 ساعت کد 93601497شناسه محصول: 496188
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه 6 ساعت کد 93601497

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه 6 ساعت کد 93601497

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه 6 ساعت کد 93601497

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی و غیر مترقبه

کد دوره: 93601497

مدت دوره: 6 ساعت

تعداد صفحات: 292 صفحه

تعداد سئوالات: 41 سئوال

فرمت فایل: PDF


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها 8 ساعت کد 92002311شناسه محصول: 496192
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها 8 ساعت کد 92002311

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها 8 ساعت کد 92002311

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها 8 ساعت کد 92002311

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها 

کد دوره: 92002311

مدت دوره: 8 ساعت

تعداد صفحات: 83 صفحه

تعداد سئوالات: 54 سئوال

فرمت فایل: PDF


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مواد مخدر و آثار سوء آن 6 ساعت کد 94007139شناسه محصول: 495094
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مواد مخدر و آثار سوء آن 6 ساعت کد 94007139

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مواد مخدر و آثار سوء آن 6 ساعت کد 94007139

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مواد مخدر و آثار سوء آن 6 ساعت کد 94007139

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون مواد مخدر و آثار سوء آن

کد دوره: 94007139

مدت دوره: 6 ساعت

تعداد صفحات: 23 صفحه

تعداد سئوالات: 210 سئوال

فرمت فایل: PDF


جزوه کامل آزمون احکام زندگی در اسلام 20 ساعت کد 92503210شناسه محصول: 493925
موجود

جزوه کامل آزمون احکام زندگی در اسلام 20 ساعت کد 92503210

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل آزمون احکام زندگی در اسلام 20 ساعت کد 92503210

جزوه کامل آزمون احکام زندگی در اسلام 20 ساعت کد 92503210

جزوه کامل آزمون احکام زندگی در اسلام

کد دوره: 92503210

مدت دوره: 20 ساعت

تعداد صفحات: 66 صفحه

فرمت فایل: PDF


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد 6 ساعت کد 91702123شناسه محصول: 492739
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد 6 ساعت کد 91702123

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد 6 ساعت کد 91702123

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد 6 ساعت کد 91702123

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری

کد دوره: 91702123

مدت دوره: 6 ساعت

تعداد صفحات: 134 صفحه

تعداد سئوالات: 560 سئوال

فرمت فایل: PDF


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون احیا تفکر اسلامی 16 ساعت کد 92503089شناسه محصول: 492753
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون احیا تفکر اسلامی 16 ساعت کد 92503089

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون احیا تفکر اسلامی 16 ساعت کد 92503089

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون احیا تفکر اسلامی 16 ساعت کد 92503089

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون احیای تفکر اسلامی

کد دوره: 99505981

مدت دوره: 16 ساعت

تعداد صفحات: 98 صفحه

تعداد سئوالات: 35 سئوال

فرمت فایل: PDF


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون اسکلت سازی ساختمان 32 ساعت کد 99505981شناسه محصول: 492758
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون اسکلت سازی ساختمان 32 ساعت کد 99505981

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون اسکلت سازی ساختمان 32 ساعت کد 99505981

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون اسکلت سازی ساختمان 32 ساعت کد 99505981

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون اسکلت سازی ساختمان

کد دوره: 99505981

مدت دوره: 32 ساعت

تعداد صفحات: 172صفحه

تعداد سئوالات: 60 سئوال

فرمت فایل: PDF


نمونه سئوالات آزمون آموزش خانواده 12 ساعت کد 91301849شناسه محصول: 491432
موجود

نمونه سئوالات آزمون آموزش خانواده 12 ساعت کد 91301849

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 1500تومان

برچسب ها :

نمونه سئوالات آزمون آموزش خانواده 12 ساعت کد 91301849

نمونه سئوالات آزمون آموزش خانواده 12 ساعت کد 91301849

نمونه سئوالات آزمون آموزش خانواده

کد دوره: 91301849

مدت دوره: 12 ساعت

تعداد سئوالات: 260 سئوال

فرمت فایل: PDF


جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش در برنامه ملی جمهوری اسلامی ایران 6 ساعت کد 91303811شناسه محصول: 491418
موجود

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش در برنامه ملی جمهوری اسلامی ایران 6 ساعت کد 91303811

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 3000تومان

برچسب ها :

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش در برنامه ملی جمهوری اسلامی ایران 6 ساعت کد 91303811

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش در برنامه ملی جمهوری اسلامی ایران 6 ساعت کد 91303811

جزوه کامل به همراه نمونه سئوالات آزمون آموزش و پرورش در برنامه ملی جمهوری اسلامی ایران

کد دوره: 91303811

مدت دوره: 6 ساعت

تعداد صفحات: 106 صفحه

تعداد سئوالات: 240 سئوال

فرمت فایل: PDF


1 2
logo-samandehi